Soçi Anlaşması meşru ve ahlaki değildir: İki despot gücün Suriye halklarının iradesini yok sayan anlaşması kabul edilemez!

23. Oktober 2019

Soçi Anlaşması meşru ve ahlaki değildir: İki despot gücün Suriye halklarının iradesini yok sayan anlaşması kabul edilemez.

Rusya ve Türkiye 22 Ekim’de Soçi’de Suriye halklarının iradesini yok sayan ve Türkiye’nin işgalini -şimdilik de olsa – onaylayan on maddelik bir anlaşma imzaladılar. Anlaşmanın görünen yüzü kadar neleri gizlediğide önemlidir. Veriler netleşene kadar yapılan yorumlar birer yorum ve spekülasyondan öteye gitmeyecektir. Şu anda kesin olan Rusya’nın bölgenin esas oyun kurucusu olduğu ve bunun Türkiye’nin desteği ile tescillendiğidir. Asıl üzerinde durulması gereken spekülatif değerlendirmeler değil, bu anlaşmanın kimler arasında hangi hak ve yetkiyle yapıldığı olmalıdır.

Anlaşma, ABD ve Türkiye’nin imzaladığı „ateşkes“ anlaşmasında olduğu gibi, Suriye halklarını temsil etmeyen iki yabancı güç arasında yapılmıştır. Dolayısıyla bu anlaşma meşruiyetten uzak, bölge halklarının çıkarlarını ve iradesini temsil etmemekte, bu nedenle de kabul edilemez niteliktedir.
Anlaşma esas olarak Kürtler’in yaşadığı bölgeyi,yani Rojava’yı temel alıyor ve en azından şimdilik TC’nin işgal ve soykırım girişimlerini onaylıyor. Haliyle birincil muhatabı Kürtlerdir. Mevcut durumun devamı Kürt Halkını yeni bir yerinden göçertme ve soykırım tehlikesiyle yüz yüze getirmektedir.

Bir çok konuda çıkarları çatışan işgalci ve emperyal güçlerin, Kürtler sözkonusu olunca aynı düzlemde buluşmaları Kürtler’in öne çıkardığı yaşam ve yönetim modeliyle doğrudan ilişkilidir. Bu model sözkonusu güçlerin çıkarlarıyla çelişmektedir. Bu durum tüm anti-emperyalist ve demokrat güçlerin önüne Kürt Halkıyla dayanışma sorumluluğunu da yüklemektedir.

Bu çerçevede Kürt kökenli bir Sol Parti milletvekili olarak, Alman hükümetine yönelik taleplerimi yinelemek istiyorum: Öncelikle tüm diplomasi kanalları kullanılarak sömürgeci Erdoğan hükümetinin işgal harekatına son vermesi ve bölgeden cekilmesi sağlanmalıdır. Aksi takdirde ciddi yaptırımlar kararlılıkla uygulanmalıdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Rojava için koruma garantisi temin edilmesi için girişimlerde bulunmalıdır. Ve Türkiye’ye tüm silah ticareti derhal koşulsuz-şartsız durdurulmalıdır.

Berlin // 23.10.2019

Bundestagsbüro

Helin Evrim Sommer, MdB
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel: 030-227-77518
helin-evrim.sommer@bundestag.de

Bürgerbüro Spandau

Reisstraße 21
13629 Berlin
Tel: 030-235-64177
helin-evrim.sommer.ma05@bundestag.de

Bundestagsbüro

Helin Evrim Sommer, MdB
Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel: 030-227-77518
helin-evrim.sommer@bundestag.de

Bürgerbüro Spandau

Reisstraße 21
13629 Berlin
Tel: 030-235-64177
helin-evrim.sommer.ma05@bundestag.de